Lütfen Bekleyiniz...

SEHER

(ﺳﻬﺮ) i. ve sıf. (Ar. seher) eski tıp. Gece uyuyamama hastalığı, uykusuzluk: “İllet-i seher.” Mübtelâyân-ı seher gıbta ile der târîh / Bir gece daldı ecel uykusuna tiryâkî (Sürûrî’den).