Lütfen Bekleyiniz...

İSTİHDAM

(ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ) i. (Ar. ḫidmet “hizmet etmek”ten istiḫdām)
1. Bir hizmette kullanma, bir işte çalıştırma: Efendisi köleyi bu usûl üzre senelerce istihdam etmiş (Fâik Reşat).
2. edeb. Birden çok anlamı olan bir sözün her mânâsını uygun düşecek tarzda kullanma şeklindeki edebî sanat: “Canavar vurduğunu saçma ile söylerdi / Sözü de attığı da avcımızın saçma idi” beytinde “saçma”nın her iki mânâsına münâsebeti olan “söz” ve “attığı” kelimeleri îrat edilerek istihdam sanatı yapılmıştır (Tâhirü’l-Mevlevî).