Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

İSTÎMAL

[l ince] (ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ) i. (Ar. ‘amel “iş işlemek, yapmak, icrâ etmek”ten isti‘māl) Kullanma: Orta yelken bir iki parça bezden olur, bu yelkeni her zaman istîmal ederler (Kâtip Çelebi’den Seç.). Türk neferi elindeki tüfeği zâbitinin emri üzere istîmalden hiç, hiçbir kâr, hatta şan ve şeref bile beklemiyor (Cenap Şahâbeddin). Pâdişâha, vükelâya karşı en kaba elfâzı istîmalden çekinmiyorlar (Yâkup K. Karaosmanoğlu).

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner