Lütfen Bekleyiniz...

NAMAZGÂH

(ﻧﻤﺎﺯﮔﺎﻩ) i. (Fars. nemāz ve yer bildiren -gāh ekiyle nemāz-gāh) Açık arâzide topluca namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönünde mihrap yerine dikili bir taşı bulunan üstü açık meydan: Esnaf içtimâı müntic-i muvaffakiyet olmadığı takdirde yapılan bu içtimâ, câmi-i kebirde yâhut şehir kenarındaki namazgâhta akdedilir (Mec. Um. Bel.). Eskiden büyük yollarda kervanların konakladıkları yerlere böyle birer namazgâh yapılırdı. Bu namazgâhların üzerinde de namaz kılanları güneşten korumak için gölge veren büyük ağaçlar ve yanında abdest almak, su içmek ve hayvanlara su vermek için çeşmeler inşâ edilirdi (Celâl E. Arseven). Namazgâhların yeşil çimenleri üstünde secdeye varan taksîratsız müdâvimlerini görüyorum (Refik H. Karay).
2. halk ağzı. Seccâde.