Kubbealti Lugati
Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

PER

(ﭘﺮ) i. (Fars. per) Kanat [Çoğunlukla bâl ile birlikte perr ü bâl şeklinde kullanılır]: Zülfüne bend eyleyip mürg-ı dil-i âvâreyi / Sâye-i perr-i hümâda âşiyân etsem gerek (Fıtnat Hanım). Perr ü bâlin sâye-bân eylerdi sahn-ı mahşere (Leskofçalı Gālib). Değse bâl ü perine mürg-ı hayâtın kahrı / Resen-i maktel olur gerdenine habl-i verîd (Kâzım Paşa’dan).
● Per-âver (ﭘﺮﺁﻭﺭ) birl. sıf. (Fars. āver “getiren” ile) Hızlı uçan: “Şâhîn-i per-âver.”
● Per-küşâ (ﭘﺮﻛﺸﺎ) birl. sıf. (Fars. guşā > küşā “açan” ile) Kanat açan, uçan.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner