Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

MİNBER

(ﻣﻨﺒﺮ) i. (Ar. nebr “yükseltmek”ten minber) Câmi içinde genellikle mihrâbın sağ tarafında bulunan, cuma namazının farzından önce hatîbin üzerine çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsü: Câmide kubbe, dayanacağı yerlere yüklenmiş değil âdeta gökten inmiş de konmuş zannedilir. Mihrap, minber, hünkâr mahfeli millî oymacılığın incelik hârikalarıdır (Yahyâ Kemal). Selçuk câmilerinin planında olan ahi eserlerine gelince, onlar da ancak mihrap ve minberlerindeki işçilikle ve sütunları ile güzeldir (Ahmet H. Tanpınar).
ѻ Minber-i nüh-pâye: “Dokuz basamaklı minber” Dokuz felek üstünde bulunan ve yalnız Cenâbıhakk’a âit olan makam, arş, arş-ı âzam.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner