Lütfen Bekleyiniz...

TURFANDA

sıf. (Fars. tervende “tâze meyve”den)
1. Mevsiminden önce veya mevsim başında yetiştirilmiş (meyve, sebze): Turfanda yemiş yükünden bir akçe alına, yemiş bol olıcak iki akçe alına (Mec. Um. Bel.’den). –Bunlar nedir? –Turfanda kabak efendim. –O, memnun oldum, söyle bakalım, hediyene mukābil ne kadar ihsan istersin? (Fâik Reşat). İzzet’e her sene turfanda üzüm, falan filân göndermeye başlamış (Ömer Seyfeddin).
2. sıf. ve i. mec. Yeni ortaya çıkan (şey): Aşk bize yenile (şu anda, yeni) geldi henüz dahi turfandadır (Yûnus Emre).