Lütfen Bekleyiniz...

ÇAPRAZ

sıf. (Fars. çep-rāst “sol – sağ”dan)
1. Bir köşeden bir köşeye uzanan: “Çapraz fişeklik.”
2. Bir yandan bir yana köşelemesine uzanan ayrı yöndeki iki çizginin kesişmesiyle meydana gelmiş şekil biçiminde olan, çarpı işâreti şekline benzeyen: Ölüm tehlikesini işâret için bir kuru kafa ve iki çapraz kemik ne kaba düşüyor (Refik H. Karay).
3. mec. Birbirine aykırı olan, zıt düşen: Onun için de çapraz menfaatlerin uğraş meydanı olan Rumeli coğrafyasını, tepeden inme bir müdâhale ile evvelâ siyâsî ve askerî mânâda ele geçirmek, sonra da içtimâî ve medenî alanda yeni bir nizâma tâbi tutmak zarûretini hissediyordu (Sâmiha Ayverdi). ♦ i.
4. Birbirine aykırı iliklenen veya bu durumda düğmeleri bulunan yelek: “Aşçı çaprazı.”
5. Destere dişlerini düzenli olarak sağa sola eğmeye yarayan âlet: “Bıçkı çaprazı.” “Testere çaprazı.”
6. spor. Güreşte bir kolu veya her iki kolu rakîbin koltuk altından geçirip sarma şeklindeki oyun: “Çapraza almak.” “Çapraza getirmek.”
ѻ Çapraz ateş: Karşılıklı yönlerden silâhla yapılan saldırı, makas ateşi. Çapraz kāfiye: edeb. Bir dörtlükte birinciyle üçüncü ve ikinciyle dördüncü mısrâların kendi aralarında kāfiyeli olması şeklindeki kāfiye düzeni. Çapraz kur: iktisat. İki ülke parası arasında diğer bir ülkenin parasıyle belirlenen kambiyo sürüm değeri. Çapraz vâri: Çapraz şekilde, çaprazlama: Bellerinde ve göğüslerinde çapraz vâri fişeklikler bulunuyordu (Ömer Seyfeddin). Her vakit arkasında iki örgü ile bıraktığı saçlarını özene bezene çapraz vâri başına sarmıştı (Kerîme Nâdir).