Lütfen Bekleyiniz...

MÜTERÂDİF

(ﻣﺘﺮﺍﺩﻒ) sıf. (Ar. terāduf “birbirini tâkip etmek; anlamdaş olmak”tan muterādif)
1. Birbirine tâbi olan, birbiri ardınca giden.
2. dilb. Yazılışları ayrı, anlamları bir olan (kelimeler), eş anlamlı, sinonim: Müterâdif sözlerden / Türkçesini almalı (Ziyâ Gökalp).
● Müterâdife (ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﻪ) sıf. Müterâdif kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Elfâz-ı müterâdife: Eş anlamlı kelimeler.”