Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

KEMÂLÂT

(ﻛﻤﺎﻻﺕ) i. (Ar. kemāl ve çoğul eki -āt ile kemālāt) Sâhip olunan mânevî hasletler, olgunluklar: “Tahsîl-i kemâlât kem âlât ile olmaz.” Her kemâlât ile kâmil şâh idi (Süleyman Çelebi). Vâris-i feyz-i kemâlât-ı dil-i Mecnûn’um / Münkeşiftir bana esrâr-ı hafâyâ-yı cünun (Leskofçalı Gālib).
● Kemâlât-perver (ﻛﻤﺎﻻﺕ ﭘﺮﻭﺭ) birl. sıf. (Fars. perver “besleyen” ile) Fazîlet, ilim ve ahlâk sâhibi olgun kimse, kemâlât sâhibi.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner