Lütfen Bekleyiniz...

ALEMDAR

(ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ) i. (Ar. ‘alem ve Fars. dār “sâhip olan, tutan” ile ‘alem-dār)
1. Bayrak taşıyan kimse, sancaktar: Esnâ-yı mukātelede Zeyd bin Hâris alemdar (…) idi (Fuzûlî).
2. mec. Bir işin başında olan kimse, önder.
ѻ Alemdâr-ı hâssa: târih. Saltanat sancağını taşıyan kimse.