Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

NEVÂ

(ﻧﻮﺍ) i. (Fars. nevā “nağme, âhenk”ten)
1. Mûsikîmizde uşşak dörtlüsüne rast beşlisi ilâvesiyle meydana gelen basit makam [Nevâ ile yapılan birçok birleşik makam vardır: Nevâ-bûselik, Nevâ-hüseynî, Nevâ-kürdî vb.]: Çok zaman dinledim Nevâ-kâr’ı / Bir terennüm ki hem geniş, hem şuh / Dağılırken nevânın esrârı / Başlıyor şark ufuklarında vuzuh (Yahyâ Kemal). Acem perdesinden dügâha, kürdîye, rasta, çargâha, gerdâniyeye, sabâya, nevâya geçiyor (Ahmet H. Tanpınar).
2. Mûsikîmizde tiz sekizlideki “re” sesinin adı, nevâ perdesi.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner