Danışma Kurulu

Misalli Büyük Türkçe Sözlük ve İmlâ Kılavuzu çalışmalarına 1972 yılında ülkemizin en önde gelen ilim, fikir ve sanat adamlarından teşekkül eden bir heyetle başlanmıştır. Çoğu akademisyen olan bu heyet 1972 – 1976 yılları arasında çalışmalarını sürdürmüş ve XIII. asırdan XX. asra kadar yüzlerce eser taranmıştır. Ancak bu çalışmaların başka bir işle berâber yürütülmesinin mümkün olmadığı anlaşılınca esas yük İlhan Ayverdi’nin omuzlarına binmiş ve bu kıymetli insanlar desteklerini danışman olarak devam ettirebilmişlerdir. Danışma Kurulunda yıllara göre şu isimler yer almıştır:

 • • Sâmiha Ayverdi (1905-1993)
 • • Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984)
 • • Nihad Sâmi Banarlı (1907-1974)
 • • Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu (1904-1989)
 • • Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan (1902-1979)
 • • Prof. Dr. Kaya Bilgegil (1921-1987)
 • • Fâruk Nâfiz Çamlıbel (1898-1973)
 • • Prof .Dr. Abdülkadir İnan (1889-1976)
 • • Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)
 • • Fevziye Abdullah Tansel (1912-1988)
 • • Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş (1925-1982)