Kısa Bilgiler

  • • Başvurulan kaynak eser sayısı: 65
  • • Taranan yazar, şâir, ilim adamı sayısı: 200
  • • Taranan eser sayısı: 438
  • • Örnekler alınan yazar, şâir, ilim adamı ve sanatkâr sayısı: 840
  • • Toplam 93.000 söz varlığı
  • • 60.000 açıklamalı madde
  • • 33.000 maddelerden türeyen açıklamalı deyim
  • • 100.000’e yakın yazarlı yazarsız örnek