ÇEÇEN

özel i.
1. Kuzey Kafkas halkından bir boyun adı.
2. Bu boydan olan kimse.
3. (İsim tamlamasının ikinci öğesi olarak) Çeçenlerle ilgili.

ÇEÇENCE

i. Çeçenler tarafından konuşulan dil, Çeçen dili: Rusça ile, Çeçence ile karışık yeni bir Çerkesçe (Ömer Seyfeddin).