Kubbealtı Kursları Başlıyor

ÖN ALIM

birl. i. yeni. hukuk. Bir malı, yasanın verdiği hakka dayanarak sâhibine mâlolduğu fiyat üzerinden satın alma, şüf’a.
ѻ Ön alım hakkı: hukuk. Bir mala ortak, hissedar veya komşu olanlara tanınan, o mülkü satın alındığı bedelle satın alma hakkı, şüf’a hakkı.