AHDAR – AHZAR

(ﺍﺧﻀﺮ) sıf. (Ar. ḫaḍr – ḫuḍret “yeşermek”ten aḫḍar) Yeşil, yemyeşil: Hattı hem çünki cennet-i ahdardır (Kadı Burhâneddin). Onu hem sulaya sakkā-i nîsan / Döşeye ferş-i ahdar der-gülistan (Şemseddin Sivâsî). Çemen bir bahr-i ahdar şeklini aldı, şöyle kim… (Recâîzâde M. Ekrem).

AHDARİYET

(ﺍﺧﻀﺮﻳّﺖ) i. (Ar. aḫḍar “yeşil”den yapma mastar eki -iyyet ile aḫḍariyyet) Yeşil olma durumu, yeşillik.