Uzaktan Eğitim Osmanlı Türkçesi

AHRET

i. Âhiret kelimesinin halk ağzındaki şekli. Bk. ÂHİRET

AHRETLİK

i. (Ar. āḫiret’ten āḫiret+lik)
1. Sevap kazanmak maksadıyle küçükten eve alınıp büyütülen kız çocuğu, evlâtlık, besleme: Daha doğrusu hizmetçi değil ya ahretlik, evlâtlık gibi bir kız var (Hüseyin R. Gürpınar). –Paşa kızı değil mi ya! Ağırdan almasa olur mu? –Nerenin paşa kızı? Anası ahretlikmiş… (Mahmut Yesâri).
2. Âhiret kardeşi.
ѻ Ahretlik olmak: Ölmek.