Kubbealtı Kursları Başlıyor

BEDESTEN – BEDESTAN

i. (Fars. bez-istān “bez satılan yer” ve bezzāz-istān “bez satıcısının yeri”nden) İçinde kıymetli eşyâ, antika, mücevher vb. şeyler satılan, üstü kapalı çarşı [Kelimenin eski ve asıl şekli için Bk. BEZİSTAN – BEZZÂZİSTAN]: İstanbul’da bulunan çarşıların ufak bir modeli taşrada da vücûda getirilmiş ve aynı isimler verilmiştir. Her yerde bedestan (bezzâzistan), hattâ Edirne gibi beldelerde Uzun Çarşı ismine bile tesâdüf edilmektedir (Mec. Um. Bel.). Bedestene kadar o dolambaç yollardan yürüdü (Ahmet H. Tanpınar). Acaba burada bedesten var mıdır? Şu saati lütfen satıverseniz (Fahri Celâl).