Kubbealtı Kursları Başlıyor

MAÂLÎ – MEÂLÎ

(ﻣﻌﺎﻟﻰ) i. (Ar. ma‘lāt “şeref, ululuk”un çoğul şekli me‘ālі)
1. Yücelikler, şerefler, ululuklar, yüce ve üstün dereceler: Mikdâr-ı meşâkka göredir kesb-i maâlî / Terk etmelidir hâbı heveskâr-ı taâlî (Muallim Nâci).
2. Beşer idrâkinin üstünde olan yüce fikirler, ancak ilim ve irfan sâhiplerinin çözebileceği ince ve derin düşünceler: İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez / Zîrâ bu terâzî o kadar sıkleti çekmez (Ziyâ Paşa).

MAÂLİF – MEÂLİF

(ﻣﻌﺎﻟﻒ) i. (Ar. ma‘lef "yemlik"in çoğul şekli me‘ālif) Hayvan yemi konulan yerler, yemlikler, samanlıklar.