Kubbealtı Kursları Başlıyor

MEYANCI – MİYANCI

i. Bir işte araya giren, ara bulan kimse, aracı: Allah rüşveti verene de alana da bunların arasındaki meyancıya da lânet etsin! (Kâtip Çelebi’den Seç.). Salardı ana haber gâhîce yâr / Meyancı idi arada âh u zâr (İzzet Molla’dan).

MEYANCILIK – MİYANCILIK

i. Meyancı olma durumu, aracılık, tavassut.