Kubbealtı Kursları Başlıyor

MEYANHÂNE – MİYANHÂNE

(ﻣﻴﺎﻧﺨﺎﻧﻪ) i. (Fars. miyān “orta” ve ḫāne “ev, yer” ile miyān-ḫāne) Mûsikîmizde besteli eserlerin daha çok tiz seslerde dolaşılan, geçkiler yapılan, sonra mülâzime, nakarat veya terennüme geçilen orta hânesi, meyan, miyan.