Kubbealtı Kursları Başlıyor

MUBAH – MÜBAH

(ﻣﺒﺎﺡ) sıf. ve i. (Ar. ibāḥa “helâl saymak, helâl kılmak”tan mubāḥ)
1. din. Hakkında şer’î bir emir veya yasak bulunmayan, yapılması yâhut yapılmaması dince kişinin arzu ve isteğine bırakılan, câiz görülen (şey): Zarûretler memnû olan şeyleri mubah kılar (Cevdet Paşa).
2. teşmil. Durum öyle gerektirdiği için yapılmasında sakınca olmayan (şey): Gāyeme erişmek için bence mubah olmayan vâsıta yoktu (Safiye Erol). Yaptırdığı her şey mubah oluyor (Behçet K. Çağlar). Küçük hanımın soğuk ve yâve halleri bir alay mevzûu olamazsa da onunla lâubâlî ve arkadaşça muâmele herkes için tabiî ve mubah sayılırdı (Sâmiha Ayverdi).
● Mubâhat – Mübâhat (ﻣﺒﺎﺣﺎﺕ) i. (Ar. çoğul eki -āt ile) Mubah ve meşrû olan şeyler.