AÇIK SÖZLÜLÜK

birl. i. Açık sözlü olma durumu, düşündüğünü olduğu gibi söyleme, sözünü esirgememe: Bundan daha açık sözlülük mü olur? “Danışma!” deyip vaktiyle îkaz ediyoruz işte (Rauf Tamer).