AÇIK TOHUMLULAR

birl. i. Çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri. Bunların tohumları açık olarak yaprakların üzerinde bulunur [Diğeri kapalı tohumlular’dır].