AÇIK YÜREKLİLİK

birl. i. Açık yürekli olma durumu, içtenlik, samîmiyet.