AĞIR SEMÂÎ

birl. i. Mûsikîmizde semâî formunun ayrıldığı iki şekilden birincisine verilen isim [Diğeri yürük semâî’dir].