AĞRI KESİCİ

birl. sıf. ve i. yeni. Vücuttaki ağrı hissini gideren (ilâç), müsekkin, analjezik: “Ağrı kesicilerle tedâvi olmaz.”