ÂŞIKLIK

i.
1. Âşık olma, aşka tutulma durumu, ozanlık: Bende Mecnun’dan füzun âşıklık isti’dâdı var / Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var (Fuzûlî).
2. Saz şâirliği.