AŞIRI ERGİME

birl. i. yeni. fizik. Bir maddenin bâzı şartlarda katılaşma sıcaklığının altında da sıvı olarak kalabilmesi durumu.