ACI OT

birl. i. Kırlarda ve yollarda biten, sarı çiçekli, halk arasında suda kaynatılıp karın ağrısına ilâç olarak kullanılan, bâzı türlerinin filizlerinin uçları yumurta veya peynirle kavrularak yenen yabânî bitki.