AFŞAR – AVŞAR

özel i. Oğuz Türkleri’nin yirmi dört boyundan en kalabalığı, târihî rolü bakımından en önemlisi olan ve Îran’ın kuzeyinde, Anadolu’nun güneyinde, küçük gruplar hâlinde Afganistan’ın bâzı bölgeleriyle Azerbaycan’da yaşayan Türkmen topluluğu.

AFŞARÎ – AVŞARÎ

i. (Afşar adından nispet eki ile) Afganistan ve Azerbaycan taraflarında kullanılan, Afşarlar’a mahsus, Nâdir Şah’ın îcâdı bir baş giyeceği, bir nevi kalpak.