AFGAN

özel i.
1. Afganistan halkından olan veya bu halkın soyundan gelen kimse, Afganlı.
2. (İsim tamlamasının birinci öğesi olarak) Afganistan’a ve Afganistan halkına âit: “Afgan basını.” “Afgan tazısı.”

AFGANCA

i. Hint-Avrupa dil âilesinin Hint-Îran dilleri dalına giren ve Afganistan devletinin Farsça ile berâber resmî lisânı olan dil.

AFGANLI

i. ve sıf. Afganistan halkından olan veya bu halkın soyundan gelen kimse, Afgan.