Kubbealtı Kursları Başlıyor

AHDİATİK

(ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ) i. (Ar. ‘ahd “ahit, yemin” ve ‘atіḳ “eski” ile ‘ahd-i ‘atіḳ) Hz. Îsâ’dan önce yahûdilere âit mukaddes kitaplar; Tevrat, Zebur ve Kaballer: Mîlâttan altı asır evvel Bâbil hükümdârı Kudüs’ü tahrip edip tek nüsha olan Tevrat’ı yakmış ve yahûdilerin zengin tabakasını, hahamlarını Bâbil’e sürmüş; Babil esâreti denen bu 70 senelik devrede yahûdilerin kendilerince düzenleyip Tevrat ve Zebur ismini verdikleri ahkâm mecmûasına ve hikâyelerden ibâret olan Kaballer’e Hz. Îsâ’dan evvel olduğu için hıristiyanlar Ahd-i atik, (Eski ahit) adını takmışlardır (Ekrem H. Ayverdi).

AHDİCEDİT – AHDİCEDİD

(ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ) i. (Ar. ‘ahd “ahit, yemin” ve cedіd “yeni” ile ‘ahd-i cedіd) İncil.