AHLÂK DIŞI

birl. sıf.
1. Ahlâka uygun olmayan, gayriahlâkî.
2. yeni. fels. Ahlâka uygunluğu veya aykırılığı söz konusu olmayan, ahlâkî hiçbir telakkîye bağlı bulunmayan, lâahlâkî, amoral.

AHLÂK DIŞICILIK

birl. i. fels. Ahlâk kānunlarını reddeden doktrin, lâahlâkiye, amoralizm.