ALEVÎLİK

i.
1. Alevî olma durumu.
2. İslâm dîninin, Türk milletinin Orta Asya’dan gelen inanç ve geleneklerinin ve Anadolu’daki çeşitli mânevî cereyanların tasavvufun tesiriyle gelişmiş olan, esâsını Hz. Ali ve Ehlibeyt’e bağlılığın teşkil ettiği, Hz. Muhammed’den sonra imâmet ve hilâfetin Hz. Ali’de olduğunu kabul eden bir yorumu.