Uzaktan Eğitim Osmanlı Türkçesi

ALİKIRAN

i. (Fars. ‘ālі-ḳırān “yıldızı yüksek olan”dan kıran “kırıcı” kelimesinin etkisiyle türetilmiş olabilir) Kuvvetine dayanıp etrâfını kasıp kavuran, hak hukuk tanımayıp isteklerini zorla kabul ettiren kimse, zorba: “Başımıza alikıran kesildi.”
ѻ Alikıran, baş kesen (baş koparan): Hak hukuk tanımaz, astığı astık, kestiği kestik.