ALT ÇENE

birl. i. Ağzın iç kısmında yiyecekleri çiğnemeye, parçalamaya yarayan, altlı üstlü iki kemikten altta bulunanı ve hareketli olanı.
ѻ Alt çenesinden girip üst çenesinden çıkmak: Bir kimseyi dil dökerek iknâ etmek, istediğini yaptırmak: Nazmiye çok şeytan bir kız. İnsanın alt çenesinden girip üst çenesinden çıkıyor (Reşat N. Güntekin).