ALTIKARDEŞ

birl. i. Kuzey yarım küresinde Büyükayı’nın karşısında yer alan ve altı yıldızdan meydana gelen yıldız takımı, Zâtülkürsi. Cassiopeia.