ALTAYİSTİK – ALTAİSTİK

i. (Fr. altaïstique) Ural–Altay âilesinin Altay öbeğine giren milletlerin târih, dil, edebiyat ve kültürleriyle uğraşan ilim dalı: “Altayistik kongresi.”