ALT KÜLTÜR

birl. i. sosyo. Toplumda hâkim ana kültür yapısından farklı sosyal hayat tarzı: Alt kültürler her ne kadar genel kültür içinde yer alır ve onun bazı özelliklerini taşırlarsa da genel kültürlerin alt kültürlerin toplamından ibaret olmadığını belirtmek gerekir (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi).