ALT TÜR

birl. i. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan ve bir türün kendi içinde ayrıldığı ikinci derecedeki türü gösteren terim.