AMERİKANCA

i. İngilizce’nin Amerika kıtasında konuşulan ve gramerden ziyâde kelime hazînesi ve telaffuz bakımından bâzı değişiklikler gösteren şekli.