ANA DİLİ

birl. i. Kişinin çocukluğunda annesinden, âile ve yakın çevresinden öğrendiği, soyca bağlı olduğu kimselerin dili, lisân-ı mâderzad: “İngilizce’yi ana dili gibi konuşuyor.” Dalgınlığından ana diliyle sordu (Refik H. Karay). Ana dilini bütün lehçe ve şîveleriyle bilirdi (Refik H. Karay).