ANA VATAN

birl. i.
1. Bir milletin ecdâdının yerleşmiş, yaşamış veya bir devlet kurmuş olduğu ilk toprak parçası, ana yurt: “Türklerin ana vatanı Orta Asya’dır.”
2. Uzun zaman çizgisi boyunca çeşitli coğrafyalarda yaşamış bir milletin bir devlet olarak üzerinde yaşamakta olduğu toprak parçası: Bu kemânı ana vatanın sînesinden yonttum, tellerini kalbinin damarlarından çıkardım (Ahmet H. Müftüoğlu). Tıpkı Rumeli’de, Tuna’nın bizim tarafa düşen şehit ana vatan parçası kısmında olduğu gibi tam bir toprak aristokrasisi kurmuşlardı (Ahmet H. Tanpınar).