ANA YURT

birl. i. Bir milletin târihin kaydettiği ilk yurdu, ilk yurt edinilen yer, ana vatan: İşte şu Orta Asya… Türkler’in ana yurdu (Fâruk N. Çamlıbel).