ANGLOSAKSON

[l ince] i. (Fr. anglo-saxon)
1. V. ve VI. yüzyıllarda İngiltere’ye yerleşen Cermenler’in neslinden gelen kimse: Sanıyorum ki Anglosaksonlar’ın idâre sistemine hayran olanlardansınız (Refik H. Karay). Dik ve kuru alnında Anglosakson gurûrunu gezdirirdi (Peyâmi Safâ).
2. Ana dili İngilizce olan kimse.