ARI BEYİ

birl. i. Her kovanda bir tâne bulunan ve bütün arıların başı durumunda olan dişi arı, ana arı.