ARNAVUTÇA

i.
1. Arnavutluk’ta ve ayrıca Yugoslavya, Yunanistan ve İtalya’daki Arnavut toplulukları arasında konuşulan dil [Hint – Avrupa dil âilesinin eski İllirya diline bağlanan Arnavutça’nın kelime hazînesi Türkçe, Latince, İtalyanca, Rumca, Slavca vb. dillerin kuvvetle etkisinde kalmıştır].
2. sıf. Bu dille olan.