ART ZAMANLI

birl. sıf. Gelişme süreci bakımından ele alınan süre içinde birbirini tâkip eden.
ѻ Art zamanlı dil bilimi: Dil olaylarını gelişme süreci ve farklı zamanlar açısından inceleyen dil bilimi.