Kubbealtı Kursları Başlıyor

A’SAR

(ﺍﻋﺼﺎﺭ) i. (Ar. ‘aṣr’ın çoğul şekli a‘ṣār) Asırlar, yüzyıllar: Sen ki a’sâra gömülsen taşacaksın (Mehmet Âkif). A’sar gelip geçti, fakat bulmadı pâyan rûhumdaki hicran (Orhan S. Orhon).
● A’sar-dîde (ﺍﻋﺼﺎﺭﺩﻳﺪﻩ) birl. sıf. (Fars. dіde “görmüş” ile) Asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş: Garip çehreli a’sar-dîde bir derviş / Elinde buzdan asâ koltuğunda bir ney var (Orhan S. Orhon).