Kubbealtı Kursları Başlıyor

AVDETÎ

(ﻋﻮﺩﺗﻰ) i. (Ar. ‘avdet ve nispet eki ile ‘avdetі) Dönme: Halk arasında avdetî veya Selânik dönmesi denen bu zümre her nedense o zaman bu zaman ibâdet, örf ve âdetlerini büyük bir taassupla muhâfaza etmiş bulunuyorlardı (Sâmiha Ayverdi).