Uzaktan Eğitim Osmanlı Türkçesi

AVRUPAÎ

sıf. (Avrupa ve nispet eki ile) Avrupalılar’a has, Avrupalılar’ın yaptığı gibi: “Avrupâî düşünüş tarzı bizim âdet ve an’anemize uymaz.”

AVRUPAÎLİK

i. Avrupalılar gibi olma, Avrupalılar gibi yaşama, düşünme, davranma durumu.