AY AĞILI

birl.i. Bâzan ayın etrâfın­da gö­rü­len hal­ka şek­lin­de­ki ışık, ay­la, hâle.