AYGIN BAYGIN

birl. sıf. ve zf. (baygın ve tekrar kelimesi aygın ile)
1. Çok bitkin: Ben yemeği yer yemez aygın baygın yatağa düştüm (Ahmet Râsim).
2. Duygu dolu, aşk dolu: “Aygın baygın bakıyor.” Fânî bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler / Aygın baygın mâniler açık saçık resimler (Fâruk N. Çamlıbel).