Kubbealtı Kursları Başlıyor

AZÂİM

(ﻋﺰﺍﺋﻢ) i. (Ar. ‘azіme “efsun, tılsım”ın çoğul şekli ‘azā’im) Cinlerden, hastalık vb. tehlikelerden korunmak için okunan duâlar, efsunlar: Muhakkikler azâim yapana, onun cinleri elde etmesi için Allah’ın ne şekilde inâyet ettiği husûsunda ihtilâf ettiler (Kâtip Çelebi’den Seç.).
● Azâim-han (ﻋﺰﺍﺋﻢﺧﻮﺍﻥ) birl. sıf. ve i. (Fars. ẖan > hān “okuyan” ile) Tılsım yapan (kimse), üfürükçü.

AZÂİM

(ﻋﻈﺎﺋﻢ) i. (Ar. ‘aẓіme “büyük belâ, musîbet”in çoğul şekli ‘aẓā’im) Büyük ve çok önemli olaylar, çok mühim meseleler.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner