ÂZERÎ

(ﺁﺫﺭﻯ) i. (Fars. Āẕerі)
1. Azerbaycan halkından olan veya bu halkın soyundan gelen kimse.
2. (İsim tamlamasının birinci öğesi olarak) Azerbaycan’a ve Azerbaycanlılar’a âit: “Âzerî türküleri.” “Âzerî oyunları.”

ÂZERÎCE

i. Ural - Altay dil âilesinin Altay koluna, yapı bakımından ise bitişimli diller grubuna giren, Azerbaycan’da, Kuzey Kafkasya, Gürcistan, Horasan gibi Türkler’le meskûn bölgelerde konuşulan Türk lehçesi, Âzerî Türkçesi.