AZRÂİL

(ﻋﺰﺭﺍﺋﻴﻞ) i. (Ar. ‘azrā’іl < İbr.) Dört büyük melekten, Allah’ın emriyle insanların canını almakla görevlendirilmiş olanı, ölüm meleği [Diğerleri Cebrâil, İsrâfil ve Mîkâil’dir]: Dedi Azrâil’e kim gel yâ melek (Süleyman Çelebi). Göğsüme Azrâil’in pençesi dayansa yine gideceğim (Nâmık Kemal).
ѻ Azrâil aldı: Öldü. Azrâil okşadı: Vücut ânî bir titreme ile ürperdiği zaman söylenir.