BAHÂÎLİK

i. Irk, din, cinsiyet farkını ortadan kaldırarak bir kardeşlik yaratma iddiâsında olan, ibâdet, mîras, evlenme, boşanma gibi konularda İslâmiyet’ten ayrı kendine mahsus kurallara sâhip, Bâbîlikten doğmuş ve dünyânın bir çok yerine yayılmış inanç sistemi.