BENDEGÂN

(ﺑﻨﺪﻩﮔﺎﻥ) i. (Fars. bende’nin çoğul eki -ān almış şekli bendegān)
1. Kullar, köleler.
2. Pâdişâha bağlı olanlar, pâdişâhın hizmetinde bulunan kimseler.